Informasjon


Regler
Bryter du disse, kan det føre til bortvisning fra området!

· Det skal ikke være noe form for tuting eller rusing av kjøretøyene under arrangementet. Dette på grunn av naboer, husdyr osv.

· Etter regelverket skal det være stille kl.23.00, derfor skal det heller ikke bli spilt høy musikk fra
kjøretøyene etter dette tidspunktet!

· Kjøretøy skal ikke flyttes før avreise og man skal holde seg på anvist plass. ( Med unntak av curising)

· Alle har ansvar for å rydde søppel etter seg rundt bilene. Det blir utdelt søppelsekker ved innsjekk og trenger man flere kan man spørre vaktene eller i innsjekkingen.

 

Området:

På kartet til venstre ser du hvordan vi har valgt å gjøre inndelingen under årets festival. Dersom flere klubber melder interesse vil disse få egne plasser innenfor område 7.

Toalett:

Det er fire toaletter og vask i enden av låven.

Ta kontakt med innsjekk for dusjmuligheter.


TralleKaféen:

Det vil bli salg av mat og drikke i TralleKaféen, det blir ikke salg av alkoholholdige drikker. Trallekafèen vil være åpen hele helgen, men servering vil skje innenfor åpningstidene under.

Åpningstider kiosk:
Fredag: 16.00 - 00.00
Lørdag: 08.00 - 00.00
Søndag: 08.00 - 14.00


Salg av KardangKlær

Under festivalen vil det bli salg av KardangKlær.
Har du spesielle ønsker eller vil forhåndsbestille ta kontakt!